Tarikh-Tarikh Penting

Tarikh Penting

  • Mac, 21 - Hari Hutan Sedunia
  • Mac, 22 - Hari Air Sedunia
  • Mac, 23 - Hari Meteorologi Sedunia
  • April, 22 - Hari Bumi
  • Jun, 05 - Hari Alam Sekitar Sedunia
  • Okt., 08 - Hari Antarabangsa Pembasmian Kemusnahan Semula Jadi
  • Okt., 22-27 : Minggu Alam Sekitar Malaysia

http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png

Saturday, July 14, 2007

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TABURAN
TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adalah terdiri daripada iklim dan cuaca iaitu cahaya matahari, suhu hujan dan angin, batuan dan tanah tanih , bentuk muka bumi dan aktiviti manusia. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi dari segi sifat taburan, jenis, kepadatan, ketinggian pokok, dan sebagainya.
Iklim dan cuaca.
Pada umumnya taburan tumbuh-tumbuhan berbeza di kawsan iklim yang berlainan. Jenis tumbuhan di kawasan tropika seperti di Malaysia adalah berbeza dengan jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan gurun panas dan juga di kawasan kutub. Di antara unsur-unsur iklim dan cuaca yang paling jelas berkesan dalam mempengaruhi taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi ialah cahaya matahari , suhu , hujan dan angin.
Pengaruh cahaya matahari dapat dijelaskan berasaskan intensiti bahangan iaitu banyak sedikitnya tumpuan (cahaya matahari) dan lamanya masa cahaya matahari memancar di sesuatu kawasan. Cahaya matahari sangat diperlukan oleh pokok –pokok ubtuk membuat makanan atau klorofil melalui proses fotosintesis . Banyak sedikitnya cahaya matahari juga dapat menentukan pertumbuhan samada pokok besar dan tinggi atau kecil dan rendah seperti semak samun. Kawasan Tropika seperti Khatulistiwa, keadaan hutannya adalah tebal, padat, banyak spesis, tinggi atau besar dan dapat melindungi permukaan bumi , menyebabkan tumbuh pokok yang memanjat dan melilit untuk mendapatkan cahaya matahari dengan menumpang pokok-pkok yang lebih tinggi. Kadar kelembapan permukaannya juga tinggi kerana cahaya matahari tidak dapat menembusi ke permukaan bumi. Oleh itu keadaan hutannya berlapis-lapis dalam tiga peringkat.
Pengaruh kedua iklim dan cuaca ialah suhu. Tumbuhan tidak boleh hidup dalam keadaan suhu yang terlampau panas dan terlampau sejuk. Ini bermakna kawasan gurun panas dan kawasan kutub menghadkan pertumbuhan pokok dan menjadikan pokok-pokok yang tumbuh adalah jarang serta tidak padat. Keadaan suhu yang berbeza akan menghasilkan suhu yang berbeza.
Terdapat 4 kumpulan tumbuh-tumbuhan di kawasan suhu yang berlainan;-
(a) Kumpulan megaterma – tumbuh di kawasan min suhu bulanan tidak kurang dari 18 darjah C.
Contohnya hutan hujan tropika (Hutan Khatulistiwa )dan hutan Monsun Tropika.
(b) Kumpulan mesosterma – tumbuhan yang memerlukan min suhu bulanan antara 6.1 – 18 darjah C
dan tidak melebihi 22 darjah C. Contohnya hutan Mediterranean.
(c) Kumpulan Mikroterma – tumbuhan yang memerlukan suhu antara 10 – 22 darjah C ,
seperti hutan daun luruh sederhana.
(d) Kumpulan bekistoterma – memerlukan suhu kurang daripada 10 darjah C, seperti tumbuhan tundra.
Hujan pula merupakan unsur paling penting dalam mempengaruhi taburan dan jenis tumbuh-tumbuhan kerana pengaruh hujan dapat menyeimbangkan bekalan air untuk pertumbuhan pokok, proses fotosintesis dan osmosis. Pengaruh hujan dalam menentukkan corak taburan tumbuh-tumbuhan bergantung juga kepada jumlah hujan yang diterima di kawasan itu dan jangka masa hujan tersebut , samada musiman dan sepanjang tahun.
Dalam mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan, aspek jumlah hujan dapat dibahagikan kepada beberapa peringkat berikut;-
(a) Kawasan yang menerima hujan lebat melebihi 2,000 mm setahun lazimnya mempunyai hutan yang tebal, padat, banyak spesis, berpokok tinggi, seperti malar hijau dan tumbuhan hutan paya.
(b) Kawasan hujan 1,000 – 2,000 mm setahun, hutannya lebih jarang dan kurang padat, termasuklah Hutan Monsun Tropika.
(c) Kawasan hujan kurang sedikit dari 1,000 mm setahun boleh ditumbuhi oleh rumput dan pokok-pokok
Kecil dan jarang.
(d) Kawasan yang menerima hujan kurang daripada 250 mm setahun dan tidak menentu pula di umbuhi
Oleh tumbuhan gurun iaitu pokok yang tahan kemarau sperti pokok berduri (kaktus) dan palma.
(e) Kawasan yang berfros dan bersalji kebanyakkannya ditumbuhi oleh tumbuhan tundra.
Kehidupan tumbuh-tumbuhan semula jadi bukan sahaja bergantung kepada jumlah hujan, tetapi juga
Kepada pengaruh musim-musim tertentu. Kawasan yang beriklim savana dan mediterranean, hujan turun mengikut peredaran musim menyebabkan penyesuaian tumbuh-tumbuhan semula jadi kepada iklim tersebut.
Jumlah hujan juga dapat mempengaruhi kelembapan tanah-tanih (kerpasan efektif) untuk tumbuh-tumbuhan. Kawasan- kawasan tanah yang lembab dan kering ditumbuhi oleh jenis tumbuh-tumbuhan yang berbeza. Ini bergantung kepada penyesuaian tumbuh-tumbuhan tersebut dengan kelembapan tanah di sesuatu kawasan. Sesetengah tumbuh-tumbuhan hidup dalam air : ia dipanggil hidrofit. Tumbuh-tumbuhan yang boleh hidup di kawasan air pada musim-musim tertentu di panggil helofit dan tumbuh-tumbuhan yang hidup dalam keadaan kering dipanggil xerofit.

-2-
Pengaruh angin juga memainkan peranan penting dalam menentukan taburan jenis tumbuh-tumbuhan. Ini dapat dilihat berdasarkan kesan angin ke atas kawasan tumbuh-tumbuhan. Misalnya angin kencang dapat meyebabkan bentuk pokok seperti merosakkan pokok iaitu terhadap daun , ranting, dahan dan batangnya. Di tepi laut angin boleh membawa banyak garam dan ini boleh menghalang pertumbuhan pokok. Oleh itu pokok-pokok yang berdaun halus seperti jarum dan berbatang lurus, tidak banyak ranting dan dahan, boleh tumbuh membesar di kawasan yang tiupan anginnya selalu kencang.
Batuan dan tanah-tanih
Pada umumnya sifat tanah –tanih yang berbeza menghasilkan tumbuhan yang berlainan. Keadaan ini disebabkan tanah-tanih menentukkan kadar simpanan air, zat galian dan keupayaan akar-akan dapat mencengkamnya. Kawasan yang tanahnya menyimpanbanyak zat makanan (nutrien) dan subur dapat menampung tumbuh-tumbuhan yang padat. Kawasan tanah laterit misalnya , dengan tanahnya yang subur, hujan yang lebat dan suhu yang tinggi sesuai untuk pertumbuhan hutan malar hijau / hutan hujan tropika , jenis tanah cernozem /tanah steppe yang beriklim kebenuaan ditumbuhi oleh pokok-pokok berkelompok dan pokok jarang serta rumput. Kawasan tanah berkapur pula akan mengalami proses larut resap yang kuat di mana keadaannya bersifat kontang, tanah yang tidak subur ditumbuhi oleh belukar, rumput dan lalang iaitu tumbuhan yang rendah sahaja.
Di setengah kawasan , keadaan tanah adalah tebal manakala di tempat lain adalah nipis dosebabkan oleh pengaruh hakisan. Ada pula tanah yang mengandungi banyak zat galian (nutrien) dan ada pula mengandungi sedikit zat. Ini akan membezakan sifat pertumbuhan pokok dimana kawasan yang tebal tanahnya dengan nilai kesuburannya yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan pokok yang tebal dan padat, dan tinggi , sebaliknya jika tanah nipis dan kurang subur. Tektur dan struktur tanah juga dapat menentukan kadar serapan air atau keporosan tanah-tanih . Misalnya tanah liat yang dapat menyimpan air banyak menolong perkembangan tumbuh-tumbuhan jenis hidrofit. Di Semenanjung Malaysia misalnya, bahagian muara sungai dan dataran pantai yang terdiri daripada tanah lanar, tanah liat dan lumpur ditumbuhi oleh hutan paya air masin. Pokoknya terdiri daripada bakau , nipah , rumput rampai dan nibung. Kawasan tanah berpasir yang masindan poros, hutan pantai seperti ru, jambu laut, ketapang laut, gelam dan rumput kasar amat sesuai tumbuh.
Bentuk muka bumi
Pengaruh bentuk muka bumi seperti tanah tinggi ,bukit bukau, kecerunan dan sebagainya menentukan pergerakan air, air larian dan pendedahan kepada cahaya matahari dan angin serta proses-proses hakisan, pergerakan jisim dan luluhawa. Ini secara tidak langsung mempengaruhi jenis dan dan kepadatan tumbuh-tumbuhan di kawasan tertentu.
Ketinggian muka bumi sesusatu kawasan menentukan perbezaan iklim serta pengaruh unsur seperti pancaran cahaya matahari,suhu dan hujan. Perbezaan ciri-ciri iklim ini akan mempengaruhi perbezaan tumbuh-tumbuhan. Misalnya kawasan tanah tinggi dan cerun curam ditumbuhi oleh pokok-pokok renek, kecil dan berduri,daun bergulung dan daun tebal iaitu sebagai tumbuhan gunung.
Pengaruh ketinggian terhadap tumbuh-tumbuhan dapat di kawasan pergunungan beriklim tropika lembap di mana berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dengan sifat yang berbeza di dapati pada ketinggian yang berlainan. Banjaran andes yang terletak dalam zon iklim khatulistiwa mempunyai 5 zon ketinggian yang memperlihatkan jenis taburan tumbuh- tumbuhan yang berbeza.
a) Zon tierra caliente –(0-1000 m) : suhunya 24 -27 darjah C dan tumbuhan hutan hujan tropika.
b) Zon tierra templada(1000-2000 m) ; suhunya 18 – 23 darjah C, tumbuhan terdiri dari hutan daun luruh
Jenis mediterranean dan jenis savana.
c) Zon tierra fira (2000 – 3000 m) ; suhunya 13 – 18 darjah C, terdiri daripada tumbuhan asal seperti
Semak samun.
d) Zon tierra hekada ( 3700 – 5000 m) ; suhunya terdiri daripada rumput.
e) Zon tanah tinggi/puncak gunung(melebihi 5000 m) ; suhunya hingga ke takat beku dan sebagai
Kawasan padang salji.
Aktiviti Manusia dan hdupan.
Aktiviti manusia boleh meninggalkan kesan terhadap perubahan pola tumbuh-tumbuhan semula jadi. Tindakan manusia ke atas tumbuh-tumbuhan seperti pembukaan tanah untuk pertanian,penternakan, pembinaan jalan raya, petempatan dan pembalakan mempunyai kesan ke atas kemusnahan tumbuh-tumbuhan Kawasan yang ditinggalkan tanpa aktiviti akan ditumbuhi dengan hutan belukar dan oleh itu mengubah taburan tumbuh-tumbuhan.
Kawasan padang rumput mungkin diubah menjadi kawasan padang ragut dan tanaman ternak. Dengan demikian setengah-setengah jenis rumput akan terus nmembiak dan sebahagiannya pula terus dimakan oleh binatang tersebut. Di samping itu , belalang pula merupakan perosak tumbuh-tumbuhan di beberapa kawasan di dunia dimana tumbuhan tersebut menjadi pupus.
Persaingan di antara tumbuh-tumbuhan itu sendiri dimana tumbuhan yang besar yang tumbuh dan terus berkembang dan membiak akan menyingkirkan tumbuhan kecil yang tumbuh sebelum itu.. Dengan ini menentukan jenis spesis dan tumbuh-tumbuhan di kawasan tersebut.

(Ringkasan)
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TABURAN TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI

IKLIM DAN CUACA – tumbuhan berbeza mengikut zon iklim yang berbeza ,seperti perbezaan tumbuhan antara kawasan Tropika
dengan kawasan gurun panas dan kawasan kutub.
Cahaya matahari – intensiti /tumpuan banyak sedikit - perlu oleh pokok untuk fotosistesis.,
- membentuk daun hijau. - Banyak sedikit matahari menentukan besar, kecil
dan padat pokok-pokok yang tumbuh.
- Cahaya matahari boleh mempengaruhi jenis pokok memanjat dan melilit
tumbuh dan banyak atau sedikitnya semak samun
Suhu - tumbuhan tidak boleh hidup dalam keadaan suhu terlalu sejuk dan terlalu panas.
- Pokok dapat tumbuh bila suhu lebih daripada 6 darjah C dan kurang
dari 55 darjah C.
- Kawasan kutub yang sejuk dan kawasan gurun yang panas pokok tumbuh
menjadi jarang dan kecil- terdapat 4 kumpulan tumbuhan mengikut suhu.
Kumpulan megaterma min suhu tidak kurang daripada 18 darjah C – hutan
malar hijau.
- Kumpulan mesoterma min suhu bulanan 6.1 darjah C - 18 darjah C dan
tidak melebihi 22 .2 darjah C- hutan mediterranean.
- Kumpulan mikroterma min suhu 10 – 22.2 darjah C , hutan daun luruh sederhana.
- Kumpulan hekistoterma – min suhu kurang daripada 10 darjah C –tumbuhan kutub.
Hujan - Dapat menyeimbangkan bekalan air kepada tumbuh-tumbuhan (kerpasan efektif)
- jumlah hujan lebat dan jumlah yang sedikit dan jangka masanya– menentukan
corak tumbuh-tumbuhan.
- Aspek jumlah hujan dan taburan tumbuh-tumbuhan seperti berikut:
- melebihi 2000 mm setahun – hutan tebal,padat, pokok besar,tinggi banyak spesis
seperti hutan malar hijau dan paya.
- hujan antara 1000- 2000 mm setahun- hutan jarang dan tidak begitu padat seperti
hutan monsun tropika.
- kurang sedikit dari 1000 mm setahun, hutan savana, padang rumput dan pokok
kecil dan jarang.
- hujan kurang dari 250 mm setahun , tumbuhan jarang, jenis berduri dan tahan
kemarau.( tumbuhan gurun)
- kawasan berfros , tumbuhan tundra.
- musim hujan yang beebeza – seperti tumbhuan savana dan mediterranean , tumbuh
mengikut penyesuaian iklim.
- Hujan mempengaruhi kelembapan tanah dan takungan air. Kawasan kering pokok
jarang, kawasan lembap pokok padat.
- kawasan air bertakung – hidrofit, kawasan bertakung mengikut musim – helofit dan
kawasan kering xerofit (seperti di gurun).
Angin - mempengaruhi kesan kepada tumbuh-tumbuhan.
- Angin kencang merosakkan pokok, dahan,ranting dan daun.
- di tepi laut angin masin menghalang pertumbuhan pokok.
- tumbuhan sesuai pokok berbatang lurus, berdaun halus seperti jarum.
Batuan dan tanih - sifat tanih berbeza tumbuhan akan berbeza.
- tanih berbeza kadar simpanan air, zat galian dan keupayaan akar
mencengkam tanah berbeza.
- tanah tebal dan nipis membezakan jenis dan kepadatan tumbuhan.
- tanah yang kesuburan berbeza – tumbuhan juga berbeza.
- tanah yang berbeza keporosan tumbuhan juga berbeza kerana tekstur
dan strukturnya berlainan.
Bentuk muka bumi – sepeti tanah tinggi, bukit bukau ,kecerunan dan sebagainya.
- menentukan pergerakan air, air larian , pendedahan kepada hakisan dan luluhawa.
- akan mempengaruhi jenis dan kepadatan tumbuhan.
- ketinggian – ujud perbezaan jenis tumbuhan mengikut peringkat tinggi,
kerana ketinggian mempengaruhi suhu, hujan , cahaya matahari dan angin.
- Tanah tinggi dan cerun curam – pokok jarang . pokok bantuk / renek ,
berduri, daun bergulung dan daun tebal iaitu tumbuhan gunung.
- Banjaran Andes – terletak di zon tropika beriklim khatulistiwa, terbahagi
kepada 5 zon.
a) Tierra caliente (0- 1000 m) suhu 24-27 darjah C – hutan tropika.
b) Tierra templada (1000- 2000 m) suhu 18- 23 darjah C – hutan daun luruh
Jenis mediterranean dan jenis savana.
c) Tierra fria (2000 – 3000 m) suhu 13 – 18 darjah C – terdiri dari semak samun.
d) Tierra hekada (3000 – 5000 m) –suhu kurang dari 13 darjah C – rumput.
e) Tanah tinggi – 5000 m ke atas – suhu melampau – padang salji – tiada tumbuhan.
Aktiviti manusia - aktiviti melalui penerokaan tanah untuk pertanian, penternakan, pembinaan ,petempatan pembalakan ,
dan sebagainya – kesan ke atas kemusnahan hutan.
- kawasan yang ditinggalkan – ditumbuhi belukar / semak samun.
- penanaman rumput untuk dijadikan padang ragut.
Hidupan - bencana serangan dari belalang memusnahkan tumbuhan
- persaingan tumbuhan sesama sendiri – pokok yang boleh membesar akan musnahkan pokok yang lebih kecil .


2 comments:

Anonymous said...

mengapa tak update

smkrantaupanjang said...

Lupa password