Tarikh-Tarikh Penting

Tarikh Penting

  • Mac, 21 - Hari Hutan Sedunia
  • Mac, 22 - Hari Air Sedunia
  • Mac, 23 - Hari Meteorologi Sedunia
  • April, 22 - Hari Bumi
  • Jun, 05 - Hari Alam Sekitar Sedunia
  • Okt., 08 - Hari Antarabangsa Pembasmian Kemusnahan Semula Jadi
  • Okt., 22-27 : Minggu Alam Sekitar Malaysia

http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png

Sunday, July 8, 2007

Tingkatan 6R:Geografi1 : Siri Nota : Pengangkutan Sungai

PENGANGKUTAN SUNGAI
Pengenalan
Aliran-aliran permukaan bumi dan sungai-sungai mempunyai satu peranan geologi sebagai agen-agen utama gondolan. Ia bukan sahaja merupakan jalan aliran penting bagi edaran hidrologi tetapi sebagai pengangkut bahan-bahan galian dari daratan ke lautan. Sungai ialah air yang mengalir dari rangkaian-rangkaian alur yang mengumpul dan membawa kerpasan yang rendah di sekitarnya ke laut atau tasik-tasik. Sungai dapat mengalir dan berkembang dengan mudah di kawasan batu lemah, misalnya di sepanjang daratan selari dengan dasar batuan atau di sepanjang sudut selari dengan lapisan-lapisan batuan mendak.
Air mengalir ialah agen hakisan yang terpenting. Apabila hujan turun, sebahagian airnya meresap Ke dalam tanah dan menjadi air bawah tanah. Air ini juga akan masuk ke dalam sungai dan di sini ia akan mengangkut bahan-bahan sedimen atau beban ampaian yang terdapat dalam aluran sungai. Terdapat juga Jenis beban ampaian yang diangkut oleh aluran sungai, iaitu dasar, beban terampai dan beban terlarut.

Jenis-jenis beban dan bagaimana ia dihasilkan
Beban dasar merupakan batu-batuan di dasar sungai yang bergerak lebih perlahan dari halaju aliran Sungai. Pergerakannya adalah secara terputus-putus dan berkelompok. beban terampai pula merupakan partikel-partikel yang lebih halus dari beban dasar. Apabila partikel-partikel ini dicabut dari tempat asalnya, sedikit tenaga diperlukan untuk mengangkutnya dan ia boleh dibawa di sepanjang sungai dengan kadar halaju sungai yang lebih rendah dari halaju halus untuk mencabutnya. Beban terampai juga mengurangkan kehilangan tenaga, maka sungai menjadi lebih efisyen. Kedudukan taburan beban terampai ini bergantung kepada kedalaman di bawah permukaan sungai. Kepekatan tinggi adalah dekat dengan dasar sungai dan mengurang pada aras tebin tinggi. Tetapi yang pentingnya kepekatan yang tertinggi adalah bergantung kepada taburan turbuten.
Manakala beban yang terlarut pula merupakan bahan-bahan kimia seperti ion-ion dan garam-garam. Beban terlarut amat penting dalam proses pembuangan tanah permukaan Sekiranya aliran sungai adalah stabil dan air berasal dari aliran bawah tanah maka kepekatan garam adalah tinggi. Air yang mengandungi asid mempunyai keupayaan melarut sagi sungai yang mengalir melaluikawasan gambut seperti bogs, swaps dan marshes.
Kebolehan sungai untuk mengangkut bahan-bahan sendimen ini dan menghakis lurahnya adalah bergantung besar ke atas halaju sungai itu. Air dalam lurah sungai dipaksa mengalir ke hadapan oleh graviti. Halajunya akan dihalang oleh geseran di antara jisim air dengan dasar tebing lurah dan geseran di antara partikel-partikel air. Jadi, geseran mempengaruhi taburan halaju di dalam sungai dan cenderung urrtuk mengurangkan halaju di dasar dan tebing sungai itu. Halaju maksimum biasanya didapati di bahagian tengah lurah sungai. Sedikit ke bawah dari permukaan air.

Cara-cara Pengangkutan dan ciri-cirinya
Bahan-bahan muatan sungai boleh diangkut oleh aliran air dalam aluran sungai melalui beberapa cara. Cara yang paling utama ialah larutan di mana bahan-bahan yang terlarut akibat luluhawa kimia akan diangkat dalam bentuk larutan. Sesetengah sungai mengangkut lebih banyak bahan larutan daripada muatan-muatan bongkah. Perbezaan jumlah bahan larutan bergantung besar kepada sumbangan bandingan antara larian permukaan dan air bawah tanah kepada isipadu sungai itu. Jika aliran sungai itu stabil, maka kandungan bahan-bahan garam larutan adalah tinggi. Tetapi, apabila larian permukaan merupakan sumbangan yang utama kepada aliran sungai itu. Kandungan garam larutannya adalah rendah. Air yang mengandungi asid amat berkesan dalam melarutkan bahan-bahan kimia daripada batu-batuan. Sungai-sungai seperti ini mengalir melalui paya dan kawasan gambut di mana proses reputan bahan-bahan organan membekalkan asid-asid organan yang banyak.
Beban ampaian sungai juga boleh diangkut melalui cara apungan atau ampaian. Muatan yang diapung dan diseret di sepanjang dasar sungai merupkan sebahagian besar daripada jumlah muatan sungai. Air yang mengalir di lurah-lurah sungai mungkiun bergerak dengan aliran 'laminar' iaitu bergerak secara berlapis, tetapi oleh kerana ciri semula jadinya adalah tidak pekat dan halajunya tinggi secara relatif. Maka air akan menghasilkan aliran turbulen. Aliran turbulen ini amat penting dalam pengangkutan muatan kerana arus-arus aliran putaran dan edy yang bergerak ke atas itu membantu mengangkut bahan-bahan untuk diangkut oleh sungai. Kebanyakan beban ampaian yang terapung ini terdiri daripada kelodak-kelodak dan tanah liat. Jangka masa sesebuah partikel diapungkan adalah bergantung kepada halaju ia jatuh ke dasar sungai dan giatnya turbulen yang mengangkut partikel-partikel itu. Jumlah muatan terapung akan bertambah apabila isipadu bertambah.
Selain dari dua cara di atas, beban-beban ampaian sungai juga boleh diangkut melalui cara lompatan kerana ianya merupakan beban dasar yang terdiri daripada pasir dan batu kelikir. Butiran pasir ini akan diangkut untuk sementara waktu dan bergerak ke bawah cerun apabila iatenggelam semula ke dasar. Pergerakan ini adalah seperti siri lompatan kerana selepas ia diangkut, ia akan tenggelam dan kemudian timbul balik untuk diangkut, begitulah seterusnya hingga sampai ke tepian sungai.
Beban-beban ampaian sungai yang lebih besar seperti batu kelikir dan butiran pasir yang terlalu besar pula akan diangkut oleh aliran sunga Dengan cara golekan atau ditolak di sepanjang dasar lurah sungai. Air yang mengalir dalam halaju sunga yang berbeza akan menolak bahan-bahan ini dengan perlahan-lahan dan bila sampai dalam halaju sungai yang tinggi, bahan ini lebih cepat diseret dengan kecerunan sungai yang curam pula.
Pergerakan seperti ini juga disebut sebagai seretan yang merupakan cara terakhir bagaimana beban ampaian sungai diangkut oleh aliran sungai. Cara-cara bagaimana beban ampaian sungai diangkut oleh aluran air aliran sungai.
Faktor yang mempengaruhi cara pengangkutan beban sungai yang berbeza. Beban-beban yang dibawa oleh sesuatu sungai sangat berbeza di segi jumlah, kuantiti beban dan saiz serpihan bergantung kepada kadar alir dan peringkat sungai itu. Pada masa banjir, apabila halaju 6 meter sesaat atau lebih didapati di sungai-sungai besar, airnya akan keruh dengan beban ampaian sungai. Batu tongkol yang bersaiz besar mungkin bergerak di dasar sungai sekiranya kecerunan sungai itu curam. Ini menunjukkan bahawa beban ampaian sungai akan diangkut dengan cara golekan atau seretan sahaja. Sekiranya sesebuah sungai itu berada di peringkat muda, kuasa mengangkutnya dan halaju aliran sungai adalah lebih laju jika dibandingkan dengan sungai yang berada di peringkat tua atau matang kerana di sini, halaju sungai adalah terlalu rendah dan kerja penimbunan mula berlaku.
Kuasa mengangkut muatan bergantung kepada halaju dan juga isipadu sungai serta saiz muatan itu. Apabila isipadu sungai bertambah, kuasa mengangkutnya akan turut bertambah dengan kadar yang lebih besar daripada kadar isipadu. Ini menunjukkan bahawa tenaga sungai adalah berkadar langsung dengan isipadu, tetapi geseran dengan dasar dan tebing bertambah dengan sedikit sahaja apabila isipadu bertambah. Jadi terdapatlah lebih tenaga untuk kerja mengangkutnya.
Biasa dikatakan bahawa bagi mana-mana suatu sungai yang diandaikan mempunyai halaju dan isipadu yang tetap, akan terdapat suatu had muatan yang boleh diangkut olehnya Apabila had ini dicapai muatannya dikatakan penuh. Jadi, bahan-bahan yang besar dalam muatan sungai akan ditinggalkan atau dimendapkan kerana tidak boleh diangkut kerana kekurangan halaju oleh sungai.
Cara bahan-bahan sedimen ini diangkut tidak saja bergantung kepada halaju dan isipadu sungai tetapi ianya juga bergantung kepada saiz partikel-partikel muatan itu. Jika bahan-bahan sedimen sungai adalah cukup halus, sungai mungkin menjadi sejisim lumpur dan mengangkut dengan cara apungan. Jika bahan-bahan yang terdapat dalam sesebuah sungai dengan yang ditambah dari luar mempunyai saiz-saiz yang berbeza, maka had muatan yang mungkin diangkut itu tidak dapat dipastikan.
Kecerunan sesebuah sungai juga mempengaruhi cara bagaimana beban sungai diangkut dan ciri-ciri lurah pula mempengaruhi halaju sungai kerana sebahagian tenaga sungai akan hilang akibat geseran yang disebabkan oleh kekerasan turbulen. Pada amnya, pertambahan halaju sungai disebabkan oleh pertambahan kecerunan adalah sangat berkesan bagi keria mengangkut muatan dasar jika dibandingkan dengan pertambahan yang disebabkan oleh pertambahan isipadu sesebuah sungai yang mempunyai kecerunan yang curam akan mengangkut bahan-bahan sedimennya dengan lebih cepat. Tambahan pula halajunya adalah deras.
Dapatlah dirumuskan bahawa cara muatan sungai diangkut adalan berbeza dan berubah dari semasa ke semasa serta dari satu peringkat perkembangan ke peringkat perkembangan sungai yang lain. Faktor-faktor yang menentukan bahawa cara pengangkutan bahan sedimen oleh sesebuah aliran sungai itu berbeza adalah berdasarkan kepada isipadu sungai, halaju dan saiz muatan sesebuah sungai. Lain-lain faktor yang juga boleh mempengaruhinya adalah morfologi atau bentuk kecerunan serta lurah sungai, kekerasan dasar sungai, peringkat perkembangan sungai dan ciri-ciri fizikal saliran saliran sesbuah sungai itu. Faktor-faktor ini saling berhubungan dan kait-mengait serta mempengaruhi antara satu sama lain. Dalam jangka masa panjang, semua faktor-faktor ini bergantung kepada iklim dan geologi lembangan sungai itu. Kerana itulah wujudnya cara bahan diangkut yang berbeza oleh sesebuah aliran sungai.

SOALAN LATIHAN
a. Nyatakan jenis beban yang diangkut oleh sungai dan bagaimana ia dihasilkan.
b. Jelaskan cara-cara pengangkutan beban yang berbeza-beza oleh aliran sungai.
c. Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi cara pengangkutan yang berbeza.

2 comments:

Sofiyuddin Azmi said...

ermm... isi dia blh dikatakn lengkap...

smkrantaupanjang said...

Terima kasih