Tarikh-Tarikh Penting

Tarikh Penting

  • Mac, 21 - Hari Hutan Sedunia
  • Mac, 22 - Hari Air Sedunia
  • Mac, 23 - Hari Meteorologi Sedunia
  • April, 22 - Hari Bumi
  • Jun, 05 - Hari Alam Sekitar Sedunia
  • Okt., 08 - Hari Antarabangsa Pembasmian Kemusnahan Semula Jadi
  • Okt., 22-27 : Minggu Alam Sekitar Malaysia

http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png

Sunday, July 8, 2007

Tingkatan 6R:Geografi 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan luluhawa dalaman? [5m]

Luluhawa dalaman bermakna proses-proses luluhawa terutama proses-proses luluhawa kimia terhadap batuan induk yang terdapat dalam lapisan tanah. Luluhawa jenis ini berlaku secara insitu dengan bantuan unsur-unsur iklim seperti hujan, suhu dan sebagainya. Batuan akan mengalami proses pemecacahan dan pereputan di mana ia berlaku secara fizikal dan berubah dari segi kandungan kimia.

No comments: