Tarikh-Tarikh Penting

Tarikh Penting

  • Mac, 21 - Hari Hutan Sedunia
  • Mac, 22 - Hari Air Sedunia
  • Mac, 23 - Hari Meteorologi Sedunia
  • April, 22 - Hari Bumi
  • Jun, 05 - Hari Alam Sekitar Sedunia
  • Okt., 08 - Hari Antarabangsa Pembasmian Kemusnahan Semula Jadi
  • Okt., 22-27 : Minggu Alam Sekitar Malaysia

http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png

Saturday, August 2, 2008

Bentuk muka bumi di pinggir pantai

Bentuk muka bumi hasil hakisan ombak di pinggir pantai
Tanjung dan teluk
Tebing tinggi dan pelantar hakisan ombak
Gua laut
Geo
Lohong ombak
Gloup
Gerbang laut
Batu tunggul
Tunggul sisa

Bentuk muka bumi hasil pemendapan ombak
Pantai berpasir
Beting pasir
a) Beting luar pesisir
b) Beting muara
c) Beting teluk
d) Beting bucu
e) Tombolo
f) Anak tanjung
i) Anak tanjung taji
ii) Anak tanjung Kompleks
iii) Anak tanjung bertentangan
Kukup/Paya masin

No comments: