Tarikh-Tarikh Penting

Tarikh Penting

  • Mac, 21 - Hari Hutan Sedunia
  • Mac, 22 - Hari Air Sedunia
  • Mac, 23 - Hari Meteorologi Sedunia
  • April, 22 - Hari Bumi
  • Jun, 05 - Hari Alam Sekitar Sedunia
  • Okt., 08 - Hari Antarabangsa Pembasmian Kemusnahan Semula Jadi
  • Okt., 22-27 : Minggu Alam Sekitar Malaysia

http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png

Saturday, August 2, 2008

Jelaskan bagaimana manusia boleh membantu mengurangkan masalah hakisan pinggir pantai ?

Jelaskan bagaimana manusia boleh membantu mengurangkan masalah hakisan pinggir pantai ?

Manusia boleh membantu mengurangkan masalah hakisan pinggir pantai dengan :

1. Membina tembok penahan ombak.

2. Meletakkan sangkar batu di kawasan pantai terhakis.

3. Melaksanakan proses penyuburan pasir pantai.

4. Mengurangkan pembangunan yang terlalu hampir dengan gigi air.

5. Mengurangkan aktiviti memotong dan memusnahkan kayu bakau dan kawasan paya.

No comments: