Tarikh-Tarikh Penting

Tarikh Penting

  • Mac, 21 - Hari Hutan Sedunia
  • Mac, 22 - Hari Air Sedunia
  • Mac, 23 - Hari Meteorologi Sedunia
  • April, 22 - Hari Bumi
  • Jun, 05 - Hari Alam Sekitar Sedunia
  • Okt., 08 - Hari Antarabangsa Pembasmian Kemusnahan Semula Jadi
  • Okt., 22-27 : Minggu Alam Sekitar Malaysia

http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png

Saturday, August 2, 2008

Huraikan keadaan-keadaan yang mempengaruhi kadar luahan sesuatu sungai.

Huraikan keadaan-keadaan yang mempengaruhi kadar luahan sesuatu sungai.
[10 markah]
Keadaan-keadaan yang mempegaruhi kadar luahan sesuatu sungai ialah :
Iklim
Jumlah hujan mempengaruhi isipadu air mengalir. Pada musim tengkujuh, hujan yang lebat akan menyebabkan isipadu air sungai bertambah atau dengan kata lain kadar luahan sungai lebih tinggi berbanding musim kemarau.
Peringkat sungai
Luahan sungai atau isipadu air sungai adalah berbeza pada satu peringkat dengan peringkat yang lain. Luahan sungai adalah semakin bertambah dari hulu ke hilir kerana gabungan sungai-sungai cawangan semakin banyak di peringkat hilir.
Aktiviti manusia
Penerokaan hutan bagi tujuan pembalakan mengganggu keupayaan hutan sebagai fungsi tadahan hujan kerana kadar infiltrasi terjejas. Pada waktu hujan kadar luahan sungai sangat tinggi dalam masa yang singkat manakala pada musim kemarau, luahan sungai merosot dengan cepat kerana kekurangan bekalan mata air.
Jenis litupan bumi
Di kawasan hutan semula jadi luahan sungai sentiasa ada dan sentiasa tinggi. Di kawasan hutan buatan manusia seperti kawasan penanaman getah dan kelapa sawit, luahan sungai berkurangan kerana bekalan mata air yang berkurangan.
Urbanisasi
Kadar turapan yang tinggi dalam proses urbanisasi atau perbandaran menyebabkan luahan sungai tinggi semasa hujan lebat kerana kadar air larian permukaan yang banyak. Sebaliknya pada waktu lain iaitu selepas musim hujan, luahan sungai adalah rendah atau sedikit. Kebanyakan luahan sungai disumbangkan oleh manusia.

No comments: