Tarikh-Tarikh Penting

Tarikh Penting

  • Mac, 21 - Hari Hutan Sedunia
  • Mac, 22 - Hari Air Sedunia
  • Mac, 23 - Hari Meteorologi Sedunia
  • April, 22 - Hari Bumi
  • Jun, 05 - Hari Alam Sekitar Sedunia
  • Okt., 08 - Hari Antarabangsa Pembasmian Kemusnahan Semula Jadi
  • Okt., 22-27 : Minggu Alam Sekitar Malaysia

http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png

Wednesday, May 5, 2010

Soalan Latihan 2

Rajah di bawah menunjukkan komponen-komponen biotik yang penting bagi sesebuah ekosistem.
Berdasarkan rajah di bawah, jawab soalan-soalan yang berikut:

(a) Tunjukkan aras-aras trofik yang wujud dalam ekosistem di atas ini. (10 markah)

(b) Berdasarkan kepada sesebuah ekosistem yang telah anda kaji, huraikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem tersebut. (15 markah)

No comments: