Tarikh-Tarikh Penting

Tarikh Penting

  • Mac, 21 - Hari Hutan Sedunia
  • Mac, 22 - Hari Air Sedunia
  • Mac, 23 - Hari Meteorologi Sedunia
  • April, 22 - Hari Bumi
  • Jun, 05 - Hari Alam Sekitar Sedunia
  • Okt., 08 - Hari Antarabangsa Pembasmian Kemusnahan Semula Jadi
  • Okt., 22-27 : Minggu Alam Sekitar Malaysia

http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png

Sunday, June 17, 2007

Tingkatan 6R : Geografi 1 : "Bumi boleh dianggap sebagai satu sistem terbuka" Jelaskan.

Bumi dianggap sebagai satu sistem terbuka kerana sistem-sistem dalam bumi membenarkan kemasukan tenaga haba dan jisim (iaitu air) untuk menghidupkan seluruh pemboleh ubah dalam subsistem bumi seperti geomorfologi, ekologi, atmosfera, hidrologi dan lain-lain. Tenaga dan air melakukan pelbagai proses dalam sistem bumi. Akhirnya setelah melakukan pelbagai proses dalam sistem bumi, tenaga haba dan jisim akan keluar dari sistem.

No comments: