Tarikh-Tarikh Penting

Tarikh Penting

  • Mac, 21 - Hari Hutan Sedunia
  • Mac, 22 - Hari Air Sedunia
  • Mac, 23 - Hari Meteorologi Sedunia
  • April, 22 - Hari Bumi
  • Jun, 05 - Hari Alam Sekitar Sedunia
  • Okt., 08 - Hari Antarabangsa Pembasmian Kemusnahan Semula Jadi
  • Okt., 22-27 : Minggu Alam Sekitar Malaysia

http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png

Tuesday, June 26, 2007

Ting 6R Geografi : Jelaskan perubahan zaman mengikut Teori Hanyutan Benua. [10m]

Teori hanyutan benua ialah teori yang mengatakan bahawa telah berlaku pergerakan kerak bumi secara besar-besaran secara mendatar setelah mereka berpecah daripada sebuah benua yang tunggal. Proses perpisahan ini telah dibahagikan kepada lima zaman mengikut masa kejadian iaitu Zaman Permian, Thriassic, Jurassic, Cretaceous dan masa kini.
Pada zaman Permian, iaitu kira-kira 225 juta tahun dahulu, benua ini dikatakan tunggal yang dinamakan Pangea dan lautan dikenali sebagai Panthalasia. Benua besar ini kemudian berpecah kepada dua bahagian pada zaman Thriassic iaitu kira-kira 200 juta tahun dahulu. Benua yang bergerak ke utara dikenali sebagai Laurasia dan benua yang bergerak ke selatan di kenali sebagai Gondwanaland. Kedua-dua benua ini dipisahkan oleh bahagian lautan yang dikenali sebagai Laut Tethys.
Seterusnya kerak bumi benua terpisah lagi pada zaman Jurassic yang berlaku kira-kira 135 juta tahun dahulu. Pada zaman ini, wujud benua-benua kembar yang masih bercantum iaitu Benua Amerika Utara dan Benua Eurasia, Benua Amerika Selatan dan Benua Afrika, Benua Antartika dan Australia. Benua kecil India telahpun hanyut dan terpisah daripada benua Antartika ke utara. Semasa zaman Cretaceous pula iaitu kira-kira 85 juta tahun dahulu, Benua Amerika Selatan telahpun terpisah dengan benua Afrika. Pemisahan ini mewujudkan ruang terbuka kawasan laut yang dikenali sebagai Lautan Atlantik. Akhirnya Benua kecil India terus hanyut ke utara dan pada masa kini benua Kecil India dikatakan bertembung dengan Benua Asia.

No comments: