Tarikh-Tarikh Penting

Tarikh Penting

  • Mac, 21 - Hari Hutan Sedunia
  • Mac, 22 - Hari Air Sedunia
  • Mac, 23 - Hari Meteorologi Sedunia
  • April, 22 - Hari Bumi
  • Jun, 05 - Hari Alam Sekitar Sedunia
  • Okt., 08 - Hari Antarabangsa Pembasmian Kemusnahan Semula Jadi
  • Okt., 22-27 : Minggu Alam Sekitar Malaysia

http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png

Monday, June 25, 2007

Ting 6R : Geografi 1 : Bagaimanakah tenaga suria mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap. [8m]

Kawasan tropika lembap ialah kawasan yang menrima suhu yang tinggi iaitu lebih 27 darjah celcius sepanjang tahun dan hujan yang lebat melebihi 2000mm setahun. Penerimaan tenaga suria sepanjang tahun menggalakkan proses fotosintesis bagi tumbuhan hijau. Ini bermakna kegiatan penanaman dapat dilakukan sepanjang tahun. Hasil pertanian juga dapat dikutip sepanjang tahun.
Tenaga matahari yang banyak juga dapat menggalakkan pelbagai jenis tanaman tropika di kawasan tropika lembap. Suhu yang tinggi dan bekalan air hujan yang banyak sangat sesuai untuk penghasilan tanaman tropika sperti padi, getah, kelapa sawit, koko, kopi, teh dan sebagainya. Bahkan negara-negara tropika merupakan antara pengeluar sumber makanan yang terbanyak di dunia.
Tenaga suria yang banyak di kawasan tropika juga menggalakkan pelbagai jenis aktiviti pertanian. Kerja-kerja penanaman seperti membajak, membaja, menuai dan meracun rumpai dapat dilakukan sepanjang tahun.
Tenaga matahari yang panas dan terik juga penting untuk mengeringkan pelbagai hasil pertanian. Padi yang telah dituai, koko, getah skrap dan keping serta daun tembakau perlu dijemur supaya terjamin mutunya.

No comments: