Tarikh-Tarikh Penting

Tarikh Penting

  • Mac, 21 - Hari Hutan Sedunia
  • Mac, 22 - Hari Air Sedunia
  • Mac, 23 - Hari Meteorologi Sedunia
  • April, 22 - Hari Bumi
  • Jun, 05 - Hari Alam Sekitar Sedunia
  • Okt., 08 - Hari Antarabangsa Pembasmian Kemusnahan Semula Jadi
  • Okt., 22-27 : Minggu Alam Sekitar Malaysia

http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png

Saturday, June 23, 2007

Geografi 1 6R : Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses albedo.

Albedo merujuk kepada keupayaan permukaan bumi untuk membalikkan tenaga atau bahangan matahari oleh permukaan bumi yang dinyatakan dalam bentuk peratus.
Bentuk muka bumi sama ada kawasan bergunungganang atau tanah pamah mempunyai nilai albedo yang berlainan. Kawasan tanah pamah mempunyai nilai albedo yang lebih tinggi kerana sudut pembalikan cahaya yang lebih besar manakala kawasan bergunung-ganang mempunyai nilai albedo yang lebih rendah kerana sudut pembalikan permukaan yang lebih kecil.
Selain itu nilai albedo sesuatu kawasan juga dipengaruhi oleh jenis litupan bumi. Bagi kawasan yang dilitupi oleh hutan tebal seperti hutan primer, nilai albedo lebih rendah manakala bagi kawan yang jarang tumbuh-tumbuhan atau kawasan hutan sekunder mempunyai nilai albedo yang lebih tinggi.
Warna permukaan juga mempengaruhi nilai albedo. Permukaan yang berwarna lebih cerah mempunyai nilai albedo yang lebih tinggi berbanding kawasan permukaan gelap. Misalnya kawasan bersalji yang tidak berhutan akan mengalami nilai albedo yang lebih tinggi daripada kawasan yang tidak bersalji dan tidak berhutan.
Di samping itu, kawasan yang mempunyai ciri-ciri permukaan yang licin mempunyai nilai albedo yang lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan yang lebih kasar.

No comments: